Gekončík noční

Charakteristika

Gekončík noční (eublepharis macularius) je převážně noční plaz pocházející z kamenitých pouští Afghánistánu, Pákistánu, Íránu a severozápadu Indie. Přes den se rádi schovávají v různých skulinách, vyhlubují menší nory a vměstnávají se pod kameny. V zimě za teplot kolem 10°C upadají do stavu podobnému hibernaci – brumace. Během tohoto období čerpají tukové zásoby z ocasu.
Na rozdíl od většiny ostatních druhů gekonů disponují gekončíci volně pohyblivými očními víčky.


Péče

V zajetí se gekončíci často přizpůsobí chovateli a probouzejí se i během dne, hlavně pak odpoledne. Mají rádi teploty kolem 25°C, nejspolehlivějším tepelným zdrojem jsou výhřevné podložky (zejména od výrobce ExoTerra). Dorůstají délky až 30 centimetrů a váhy kolem 100 gramů, samci bývají větší a těžší než samice. Vhodný podklad tvoří pevná zemina (např. lignocel), nikdy ne písek! Gekončíci tráví většinu svého času v úkrytu, potřebují minimálně 2 (jeden na teplejší straně terária, druhý na chladnější). Rádi šplhají a prozkoumávají své teritorium, neumí však šplhat po skle a u různých větví nebo vysokých skal hrozí riziko pádu a úrazu.
Živí se převážně živým hmyzem, zejména pak moučnými červy, cvrčky a šváby odpovídající velikosti (cca velikost prostoru mezi očima), zavíječi voskovými a červy zophobas morio. Roční a starší samice mohou pro zpestření jídelníčku a doplnění vápníku dostat myší holátka. Dvakrát týdně by měli dostat potravu obalenou ve vápníku a vitamínech. Gekončíkům nesvědčí vysoká vlhkost, je lepší jim dopřát misku s vodou a pravidelně ji vyměňovat za čerstvou. Nepotřebují UVB.V nabídce menu nad textem najdete galerii mých chovanců, důležité informace o konkrétních druzích, aktuální nabídku zvířat k osvojení a bližší kontakt na mě.