Gekon monarcha

Charakteristika

Gekon monarcha (gekko monarchus) je mezi teraristy poměrně neznámý druh. V současnosti ho lze v ČR spatřit v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v expozici Filipíny. Jde o středně velkého gekona (15-23cm) obývajícího Malajský poloostrov, kde se často zabydluje v lidských příbytcích, na stromech a ve skalách. Typické je nenápadné světle šedé až tmavě hnědé zbarvení a skvrna ve tvaru W na zátylku. Nemají oční víčka.


Péče

V přírodě se běžně vyskytují v párech nebo menších rodinných klanech, proto by i v teráriích měli být chováni ve dvojicích. Samci se spolu nesnesou, dvě samice si na sebe ale zvyknou snadno. Denní teploty preferují mezi 26 – 33°C, přes noc nesmí klesnout pod 22°. Protože pochází z oblastí s častými srážkami, měla by jejich ubikace být vlhká, ale zároveň dobře odvětraná.
Živí se hlavně hmyzem, někteří jedinci ale nepohrdnou ani přezrálým ovocem nebo kašičkami. Ke komunikaci mohou využívat štěkavé zvuky. Jako úkryty jim poslouží korková stěna, větve, bambus, různé trubky nebo třeba prázdný kokos. Jedná se o velmi dobré lezce a skokany, po zemi se pohybují neradi. Nepotřebují UVB.V nabídce menu nad textem najdete galerii mých chovanců, důležité informace o konkrétních druzích, aktuální nabídku zvířat k osvojení a bližší kontakt na mě.